THỂ LỆ

Cuộc thi tìm hiểu về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam 
“Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 149-KH/TWĐTN-TNXP ngày 30 /11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) 
------------ 

1. Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi tìm hiểu về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam. 

Chủ đề: Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông. 

2. Thời gian tổ chức Cuộc thi: cuộc thi tổ chức từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024; phát động cuộc thi chính thức ngày 18/12/2023. 

2.1. Đối với hình thức thi viết 

- Thời gian bắt đầu thi ngày 18/12/2023; kết thúc nhận bài dự thi ngày 15/4/2024. 

- Tổng kết và trao giải: đầu tháng 5/2024 tại tỉnh Điện Biên. 

2.2. Đối với hình thức thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến 

- Thời gian bắt đầu thi: ngày 18/12/2023. 

- Thời gian kết thúc: ngày 05/5/2024. 

3. Đối tượng dự thi 

Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động trong và ngoài nước. 

4. Nội dung Cuộc thi 

- Tìm hiểu kiến thức lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ và ý nghĩa to lớn và sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, hòa bình lập lại ở Đông Dương. 

- Thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của các tầng lớp Nhân dân, thanh thiếu nhi đối với chủ trương, đường lối kháng chiến, quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh để có một Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 

- Thể hiện sự tiếp nối tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đã và đang được thế hệ trẻ phát huy cao độ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

5. Hình thức tổ chức Cuộc thi 

5.1. Thi viết

5.1.1. Nội dung: Bài dự thi gồm 02 phần: 

- Phần 1: Cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và sự kiện ký hiệp định Giơ- ne-vơ kết thúc chiến tranh ở Đông Dương. 

- Phần 2: Thế hệ trẻ ngày nay tiếp nối truyền thống cha ông đi trước hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 5.1.2. Quy định về bài dự thi: 

- Thể loại: bài phản ánh, ghi chép, bút ký, phóng sự (khuyến khích các bài viết có thêm các mô hình, clip, hình ảnh minh họa). 

- Độ dài: Bài dự thi tối đa không quá 5.000 từ (viết tay hoặc đánh máy). 

- Bài dự thi chưa được công bố trên các báo, tạp chí và phương tiện thông tin đại chúng. 

- Không hạn chế số lượng tác phẩm cho mỗi tác giả dự thi. 

5.1.3.  Thời gian tiếp nhận bài dự thi 

- Nhận bài dự thi cấp tỉnh và tương đương: từ ngày 18/12/2023 đến hết ngày 15/3/2024. 

- Nhận bài dự thi cấp trung ương kết thúc trước 17h00 ngày 15/4/2024. - Tổng kết, công bố kết quả và trao giải cuộc thi viết vào ngày 06/5/2024. 

5.1.4. Tiếp nhận và chấm bài dự thi 

a) Tiếp nhận bài dự thi: 

- Người dự thi trong nước gửi bài dự thi về các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. 

- Đối với người dự thi ở nước ngoài gửi bài dự thi về các tỉnh, thành đoàn (tại địa phương là quê quán) hoặc gửi về Ban tổ chức qua địa chỉ email: 70namchienthangdbp@gmail.com. b) Chấm bài dự thi: 

- Cấp tỉnh và tương đương: + Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tiếp nhận bài dự thi của thí sinh gửi về; tổ chức Hội đồng thẩm định, lựa chọn tác phẩm chất lượng nhất để giới thiệu tham gia vòng thi cấp Trung ương (mỗi đơn vị tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chọn từ 05 – 10 bài dự thi). +  Ban Thanh niên xung phong, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn phối hợp tham mưu thẩm định, chấm và lựa chọn các bài dự thi xuất sắc thuộc các bài dự thi do người dự thi ở nước ngoài gửi về qua địa chỉ email: 70namchienthangdbp@gmail.com để giới thiệu tham gia vòng thi cấp Trung ương.

- Cấp Trung ương: Ban Tổ chức cuộc thi thành lập Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định, lựa chọn các tác phẩm chất lượng trong số các bài dự thi của các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc gửi về  để trao giải chung cuộc Cuộc thi. 

5.2. Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến 

Ban Tổ chức cuộc thi phát sóng trực tiếp (live stream) trên trang mạng cộng đồng Facebook (fanpage) tại các địa chỉ “Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn” và “Ban Tuyên giáo TW Đoàn”, “Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam”, “Hội sinh viên Việt Nam”; người chơi tương tác với người dẫn chương trình và trả lời câu hỏi trực tiếp trong buổi livestream dưới dạng bình luận chọn phương án đúng. 

5.2.1. Thời gian thi 

- Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến được thiết kế theo các chặng, diễn ra từ khi phát động ngày 18/12/2023 đến ngày 05/5/2024. 

- Thời gian tổ chức mỗi buổi thi: từ 20h30 - 21h30 thứ sáu hàng tuần (dự kiến 16 buổi thi). 5.2.2. Chủ đề thi: mỗi chặng thi, buổi thi sẽ gắn với một chủ đề nhất định, theo đó nội dung các câu hỏi sẽ bám sát và xoay quanh chủ đề thi. 5.2.3. Quy định về cách thi: 

- Mỗi buổi thi theo hình thức live stream. Người dẫn chương trình đọc câu hỏi và 04 phương án trả lời. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố “Thời gian trả lời bắt đầu”, người chơi có 15 giây để chọn 01 đáp án đúng bằng cách bình luận trực tiếp trên các trang tổ chức live stream. 

- Hết 15 giây, người dẫn chương trình thông báo phương án đúng, cung cấp thông tin liên quan đến câu hỏi và công bố người thắng trong câu hỏi (là người có câu trả lời đúng và nhanh nhất). 

- Người thắng câu hỏi nhiều nhất và nhanh nhất là người nhận được giải thưởng chung cuộc của buổi thi. 

6. Cơ cấu giải thưởng 

6.1. Thi viết 

- Giải tập thể 

+ Giải cho 05 đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi kèm tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng.

+ Giải cho 05 đơn vị có tỷ lệ người dự thi trên tổng số đoàn viên, thanh niên cao nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi kèm tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng. 

- Giải cho tác giả, nhóm tác giả
+ 05 giải A: Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn, Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi kèm tiền thưởng trị giá 10.000.000 đồng/giải thưởng.
+ 15 giải B: Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn, Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi kèm tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng/giải thưởng.
+ 20 giải C: Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn, Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi kèm tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải thưởng.
+ 30 giải Khuyến khích: Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn, Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi kèm tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải thưởng. 

6.2. Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến 

- Giải thưởng cho người chiến thắng câu trả lời: 300.000 đồng/câu hỏi. 
- Giải thưởng cho người chiến thắng buổi thi: 3.000.000 đồng/buổi. 

7. Tổng kết trao giải 

Căn cứ thực tế ở thời điểm kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lựa chọn phương án tổng kết trao giải Cuộc thi phù hợp với điều kiện thực tế. 

8. Các quy định khác cho tất cả các hình thức thi 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Soạn thảo câu hỏi, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, cơ quan thường trực tổ chức Cuộc thi không được tham gia thi; 

- Trong quá trình thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi; 

- Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi, xin vui lòng liên hệ bộ phận thường trực: 

- Đ/c Phạm Minh Tuấn, Chuyên viên Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn, điện thoại: 03.7575.8899. 

- Đ/c Thượng tá Nguyễn Văn Ninh, Cán bộ Ban Thanh niên Quân đội, điện thoại: 0975.707.374. 

------------------------------