BAN THANH NIÊN XUNG PHONG TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 62 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: 70namchienthangdbp@gmail.com

Điện thoại: 03 7575 8899